Class Graduating in December 2020


These students started in the full-time program in September 2019 and are seeking internships for the summer of 2020. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students, please feel free to reach out to them directly. We can assist in setting up on-campus presentations and interviews. Please contact the Program Administrator (Michelle Shin) via email or phone.

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below.

 • Yongnan Che
 • Mingyuan Chen
 • Xiao Cheng
 • Ha Hai Du
 • Dayne Fernandez
 • Xingjia Gu
 • Zhen Guo
 • Yaner He
 • Furong Huang
 • Jingsheng Huang
 • Wei-Han Huang
 • Jiyi Jiang
 • Yuge Jiang
 • Boyi Li
 • Yifan Li
 • Zhengxu Li
 • Sebastian Lindskog
 • Shijia Liu
 • Zhilin Liu
 • Zihan Liu
 • Juan Andres Serur
 • Yi (Brian) Shan
 • Kexin Shao
 • Chenhao (Austin) Su
 • Zetian Sun
 • Song Tian
 • Vismayie Vandanapu
 • Zhengqing (Cody) Wan
 • Keren Wang
 • Linglan Wang
 • Longde Wang
 • Rui Wang
 • Tianyu (Roger) Wang
 • Yuying Wang
 • Yifan Wei
 • Yunxiao Xiang
 • Zepeng Xiao
 • Jeremy Yang
 • Guanyu Yao
 • Sihan Zha
 • Caiyi Zhang
 • Mingyue Zhang
 • Shufan Zhang
 • Youyuan Zhang
 • Zibin Zhen
 • Shangbin Zhu
 • Yueyan (Jacqueline) Zhuang
 • Siyuan Zou