Skip to main content

Class Graduating in December 2022


These students started in the full-time program in September 2021 and are seeking full time roles. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students, please feel free to reach out to them directly. If you have any questions, please contact our Career Services department at: cims-mathfin-careerservices@nyu.edu

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below.

Resume Book

 • Arthur Boissavy--Millelire
 • Yu-Hung Chien
 • Xinyue Dong
 • Yitian Duan
 • Yin Fu
 • Haoming Gao
 • Ziyuan Gong
 • Tianai Guan
 • Jingyao (Alice) Guo
 • Yike (Lily) Guo
 • Yijin Hao
 • Abhinav Havaldar
 • Katherine (Yicheng) Hong
 • Wanzhen (Elizabeth) Huang
 • Kunjing Jia
 • Sirui Jiang
 • Arjun Kalsi
 • Yeajun Kim
 • Shengbo Lang
 • Haoyang Li
 • Ruixian Li
 • Tong Li
 • Yang (Iris) Li
 • Jiaxuan Liang
 • Lin Lin
 • Xinran Liu
 • Yu (Barry) Liu
 • Yujing Liu
 • Hengkai Ma
 • My Anh Nguyet (Clover) Nguyen
 • Jing Qian
 • Yi Qin
 • Weixinyang Qiu
 • Guoli (Michael) Rao
 • Yan Sang
 • Yifan Shen
 • Lingrui Song
 • Kuang Su
 • Yao Tong
 • Tianyi Wan
 • Ronglin Wang
 • Zixiao Wang
 • Zecheng Xi
 • Yichen Yang
 • Daoming Zhang
 • Jiaqian Zhang
 • Yueyan (Flora) Zhao
 • Zhe Zhao
 • Ziyuan Zhao
 • Jinchen Zhu