Courant Institute New York University FAS CAS GSAS

Ph.D. Students

Alanko, Samu
Alexander, Romeo
Alper, Onur
Askham, Travis
Attanasio, Stefano
Bao, Yuanxun (Bill)
Baraskar, Ankit
Blum-Smith, Benjamin
Blumenthal, Alex
Brenowitz, Noah
Buonerba, Federico
Bushuk, Mitchell
Calvo, Juan
Chariker, Logan
Chen, Nan
Cheng, Howard
Conway, Oliver
Corona, Eduardo
Costa, Edgar
Daon, Yair
Delong, Steven
Denlinger, Ryan
DeSalvo, Giulia
Dong, Yilun
Drenska, Nadejda
Eriksson-Bique, Sylvester
Eskin, Thomas
Essid, Monty
Fang, Fang
Fennell, James
Friel, Robert
Fu, Hang
Gaal, Alexisz
Gao, Keyue
Gheissari, Reza
Greenberg, Spencer
Guo, Yuan
Han, Jihun
Hershkovits, Or
Hodos, Rachel
Huang, Chengcheng
Huang, Jingyin
Huang, Jinzi
Huynh, Thang
Jagannath, Aukosh
Jeong, Halyun
Jiang, Shunxin
Jiang, Tian
Kaiser, Alex
Kim, JinHyun
Kim, Mark
Kornbluth, Yitzhak
Kuang, Simeng
Kuznetsov, Vitaly
Lee, Donghyun
Lee, Dooheon
Leger, Flavien
Lewis, Michael
Lopes, Domingos
Lu, Zhuoran
Lytle, Megan
Mayersohn, Benjamin
McDonald, Joseph
Munoz, Andres
Nica, Mihai
O'Brien, Ethan
Park, Hyungbin
Podder, Mounamti
Qi, Di
Qian, Jin
Rachh, Manas
Rozinov, Alex
Sagun, Levent
Seo, Insuk
Seo, Donghyun
Sun, Yifei
Tang, Sunli
Thomas, Jim
Tobasco, Ian
Tong, Jiajun
Vankova, Irena
Wang, Guanyu
Wang, Zhe
Wei, Chen
Widmayer, Klaus
Wu, Chenyue
Xiao, Xiao
Yamada, Ray
Yang, Qiu
Yang, Scott
Yildirim, Cafer
Zhang, Nan
Zhong, Xingxin

NOTE: This list contains only those students who have chosen to list themselves. To be added or removed, please contact webmaster@math.nyu.edu.

You can also refer to the following useful resources:

Math Graduate Student Resources