Undergraduate Exam Schedule

Number
Name
Professor(s)
Time & Place
 • CORE-UA.0105-001 Elementary Statistics C. Sia Thu., Dec., 19, 2019
  4pm - 5:50pm
 • MATH-UA.0120-005 Discrete Math M. Leingang Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  Tisch LC9
 • MATH-UA.0120-008 Discrete Math Y. Peled Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  GCASL 275
 • MATH-UA.0140-001 Linear Algebra T. Sondjaja Thu., Dec., 19, 2019
  4pm - 5:50pm
  Silv 410
 • MATH-UA.0140-002 Linear Algebra S. Liu Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  GCASL 369
 • MATH-UA.0140-003 Linear Algebra T. Sondjaja Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  Silv 208
 • MATH-UA.0140-010 Linear Algebra Y. Chen Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  Silv 414
 • MATH-UA.0233-005 Theory Of Probability E. Stepp Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
 • MATH-UA.0251-003 Intro Math Modeling A. Rangan Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  CIWW 201
 • MATH-UA.0251-005 Intro Math Modeling A. Rangan Thu., Dec., 19, 2019
  1pm - 3pm
 • MATH-UA.0255-001 Math In Med & Bio D. Tranchina Thu., Dec., 19, 2019
  4pm - 5:50pm
  CIWW 201
 • MATH-UA.0262-001 Ordinary Diff Equations E. Vanden Eijnden Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  CIWW 109
 • MATH-UA.0263-001 Partial Differential Equations E. Tabak Thu., Dec., 19, 2019
  8am - 9:50am
  CIWW 312
 • MATH-UA.0343-005 Algebra F. Hang Thu., Dec., 19, 2019
  12pm - 1:50pm
  CIWW 317