Congratulations to our Dean's List Students!

Undergraduate students who achieve a GPA of 3.4 or higher over the course of an academic year (fall and spring semesters only), with no grades of F, I or U for either semester, and are otherwise in good academic standing, are placed on the Dean’s List. Only those who complete 12 or more credits during the fall and spring semesters are eligible.


Fall 2018 - Spring 2019

Mathematics Majors

 • Joseph Cain
 • Yinan Chen
 • Nikhil Cherukupalli
 • Richen Du
 • Hui Wen Goh
 • Wenzhen Gong
 • Qucheng Gu
 • Yile Gu
 • Yicheng Hao
 • Caleigh Hardecker
 • Yi Jiang
 • Vinanti Kamath
 • Max Keefe
 • Danning Lai
 • Ziyan Lai
 • Joshua Lee
 • Mei Shin Lee
 • Anyang Li
 • Yutang Li
 • Rachel Liew
 • Yuqing Lin
 • Kaichen Ma
 • Amber Mcvean
 • Jingyang Men
 • Hyun Ji Oh
 • Weizhe Tang
 • Zihan Wen
 • Jiajie Wu
 • Yilun Wu
 • Weiyao Xie
 • Isabella Yoo
 • Ruizhe Zhang
 • Peilin Zhen
 • Litong Zhou
 • Xinyu Zhou

Mathematics & Physics Majors

 • Jiaming Cao
 • Zheng Feng
 • Sam Granade
 • Michael Healy
 • David Itzkowitz
 • Julia Work
 • Tianyi Zhang
 • Aiqi Zhou


Fall 2017 - Spring 2018

Mathematics Majors

 • Danhong Cao
 • Yunxi Cheng
 • Nikhil Cherukupalli
 • Ruikai Dong
 • Yebin Han
 • Lin He
 • Vinanti Kamath
 • Max Keefe
 • Yiyue Liu
 • Amber Mcvean
 • Madhav Nakar
 • Weiyi Qiu
 • Christopher Rosin
 • Jingjing Shi
 • Yuejia Tong
 • Mark Wang
 • Yuxiao Wen
 • Weiyao Xie
 • Jiaming Xu
 • Sunho Yoo
 • Lingyu Zhao
 • Peilin Zhen
 • Meixi Zhu

Mathematics & Physics Majors

 • Maximillien Askmo
 • Alexander Cushen
 • Zhaoyang Du
 • Zheng Feng
 • Lingxuan Gao
 • Thomas Granade
 • Michael Healy
 • Ziyan Lai
 • Cesar Lema
 • Alexandra Longo
 • Tianyi Zhang
 • Aiqi Zhou


Fall 2016 - Spring 2017

Mathematics Majors

 • Pengyuan Gu
 • Yile Gu
 • Jiahui Han
 • Jake E Ippolito
 • Wenyi Ji
 • Max Joseph Keefe
 • Rachel F Liew
 • Yuchen Liu
 • Madhav Nakar
 • Christopher Rosin
 • Shahmir Shahrol
 • Weiyao Xie
 • Fan Ye
 • Peilin Zhen

Mathematics & Physics Majors

 • Zheng Feng
 • Lingxuan Gao
 • Shearyar Shamim Khan
 • Alexandra Longo
 • Igor Pshenychny
 • Junhan Xu
 • Aiqi Zhou


Fall 2015 - Spring 2016

Mathematics Majors

 • Yile Gu
 • Jieun Hyun
 • Hannah Lee
 • Rachel F Liew
 • Joelle Phillips
 • Shahmir Shahrol
 • Xiao Han Xiong
 • SunHo Yoo
 • Chandra Nadia Mongroo
 • Dayan A Siddiqui
 • Elizabeth Arlene Syso
 • Kelly M Thomas
 • Kye Drageset
 • Maxwell Sensiper
 • Mushen Yu
 • Wenyi Ji
 • Yuxuan Han

Mathematics & Physics Majors

 • Lingxuan Gao
 • SongChen Xia
 • Alexandra Longo
 • Vinu Abeywickrama